BG     EN

Одит Джей Ар Ди ЕООД

Д.Е.С. Светлана Димитрова с диплома № 0687

УСЛУГИ

Регистриран одитор Светлана Димитрова, притежаващ диплома № 687 от 2010 година. Извършва одити, счетоводни услуги, счетоводни и данъчни консултации.

Светлана Димитрова участва като съавтор в книга по Годишно счетоводно и данъчно приключване, изнася лекции по МСФО, НСС и счетоводно и данъчно законодателство.

Одит Джей Ар Ди ЕООД
Град:Стара Загора, 6000
Адрес:ул. Георги Кюмюрев № 46
Телефон: +359 42 602 905
e-mail:svetlanad@b-trust.org