BG     EN

Одит Джей Ар Ди ЕООД

Д.Е.С. Светлана Димитрова с диплома № 0687

ДОКЛАДИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Съгласно изискванията на ЗНФО при извършване на независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, регистрираният одитор ежегодно публикува на своята електронна страница Доклад за прозрачност.


Доклад за прозрачност за финансовата 2020 година

Публикуван на 20.04.2021 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2019 година

Публикуван на 29.04.2020 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2018 година

Публикуван на 4.04.2019 г.
Одит Джей Ар Ди ЕООД
Град:Стара Загора, 6000
Адрес:ул. Георги Кюмюрев № 46
Телефон: +359 42 602 905
e-mail:svetlanad@b-trust.org